Vymezení svého teritoria

By

V živočišné říši si teritorium zpravidla samci vyznačují pachovými stopami. Tento způsob je ale účinný pouze u druhů, které mají vysoce vyvinutý čich a bohužel, degenerovaný lidský druh není tím případem. Ostatně to, co zvládne jeden vlk, nebo pes – totiž obejít území mnoho kilometrů čtverečních a pomočit po pár desítkách metrů každý kámen, či kmen by nezvládl ani notně vytrénovaný piják piva. Leda by si sebou nesl basu svého oblíbeného nápoje. Lidé si svá teritoria vymezují zpravidla značkami, nebo si svá teritoria ohrazují neprostupnými překážkami.

Historie překážek a zábran

Nejprve byly překážky a ohrazení přirozenou potřebou a ochranou před divou zvěří a nepřáteli. Používal se dostupný materiál. Tedy nejvíce dřevo, hlína, kámen. Éra ohrazování určitých územních celků pomocí kovů přišlo mnohem později. Teprve s masovým rozvojem výroby železa mohlo dojít v dobách budování zámků k postavení prvních ozdobných kovaných plotů.

Vymezení svého teritoria
Ohodnoťte příspěvek